Impact voor organisaties

Impact voor organisaties

Een theatervoorstelling van TheaterMakers Radio Kootwijk creëert een eerlijk, veilig en open gesprek binnen organisaties. De voorstelling helpt om persoonlijke drijfveren, waarden, dilemma’s, angsten, mythes en verlangens op tafel te krijgen. Juist die onderwerpen zijn cruciaal om tot nieuwe inzichten en stappen voorwaarts te komen. 

Het samen beleven van de voorstelling werkt als een katalysator; een vaak gehoorde reactie van begeleidende organisatiecoaches is “de impact en diepgang van het gesprek binnen een uur na afloop van de voorstelling, bereiken we normaliter pas na twee intensieve heidagen, als we überhaupt zo ver komen”.

De theatervoorstellingen worden in nauwe samenwerking gemaakt met de organisaties. Een klankbordgroep met een aantal vertegenwoordigers van de organisatie vormt een partner in het ontwikkelproces. Uitgebreide research door schrijver Walter Supèr en zijn team, waaronder interviews en praktijkervaring met medewerkers maakt deel uit van de ontwikkeling. 

De synopsis, vervolgens een leespresentatie van het script en een try out van de voorstelling zijn belangrijke momenten om de ontwikkeling van de voorstelling te delen met de klankbordgroep. Parallel aan het maken van de voorstelling start de ontwikkeling van het verdiepend programma en een goed communicatieplan rond de voorstelling en het vervolgprogramma.

Samenwerking met organisatiecoaches

Veel van onze voorstellingen vormen een onderdeel van een groter programma. Dit om de impact van de voorstelling en het gesprek na afloop optimaal te benutten en een duurzaam vervolg te geven. Hiervoor werkt TheaterMakers Radio Kootwijk samen met organisatiecoaches (psychologen en filosofen). Vakmensen met wie wij bewust een samenwerking zijn aangegaan, omdat zij zich onderscheiden in hun manier van doen.

Samen met de organisatie-filosofen en coaches zijn waardevolle ontwikkelingen binnen organisaties vormgegeven. Bijvoorbeeld met grootschalige programma’s binnen het Openbaar Ministerie (Ons DNA) en Philadelphia Zorg (De Bedoeling en vervolgens Hier staan wij) en binnen de Landmacht (Vuurdoop)

Ook kent TheaterMakers Radio Kootwijk een wetenschappelijk klankbord met een groep van inspirerende wetenschappers die met ons reflecteren op onze ervaringen en op nieuwe programma’s.

Om meer over de impact van onze voorstellingen te weten laten we een aantal opdrachtgevers aan het woord: Sprekende voorbeelden.

voor organisaties