Privacy statement Huis van Sarah

In dit privacy statement van de Huis van Sarah App wordt er omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld in de app, daarnaast vind je de overige voorwaarden, copyrights en disclaimer.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Gebruik van gegevens
 3. Ontvangers
 4. Opslagperiode
 5. Beveiliging
 6. Rechten
 7. Verplichte gegevens
 8. Copyrights
 9. Voorwaarden
 10. Disclaimer
 1. Inleiding

In dit document lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegeven worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

TheaterMakers Radio Kootwijk is qua privacy beleid up-to-date. We doen het zoals het hoort. Precies zoals we zelf ook behandeld willen worden als het gaat om privacy. We verzamelen wél persoonsgegevens van je, maar zorgen dat die netjes afgeschermd blijven voor derden die niet betrokken zijn bij Huis van Sarah. En als we contact met je zoeken, kun jij jezelf altijd makkelijk afmelden.

Dat is eigenlijk alles wat je écht moet weten. We schermen je gegevens af. Gaan die nooit delen met derden die niet betrokken zijn bij het Huis van Sarah. En je kunt je altijd afmelden. Dat is de korte en begrijpelijke versie van dit privacy statement.

Echter, bovenstaand is juridisch niet voldoende. Dus vind je hieronder nog een uitgebreide versie van onze privacyregels. We hebben geprobeerd om het zo begrijpelijk mogelijk te formuleren. Als je hier nog vragen over hebt, kun je ons altijd mailen op info@tmrk.nl. Dat is een ‘info’ adres maar er zitten gewoon mensen achter.

TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App

Je leest op dit moment de voorwaarden voor het gebruik van de Huis van Sarah App. De Huis van Sarah App is een applicatie speciaal ontwikkeld voor Wij Techniek als onderdeel van Huis van Sarah.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaan deze voorwaarden.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App, neem dan gerust contact op!

Info@tmrk.nl
TheaterMakers Radio Kootwijk B.V.
Radioweg 1G
7348 BG Radio Kootwijk

KvK: 32071521

 1. Gebruik van gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App. Deze worden hieronder toegelicht.

 

Als je naar Huis van Sarah komt kijken of de Huis van Sarah App wilt gebruiken, vragen we je om je persoonsgegevens. We hoeven niet alles van je te weten, maar alleen wat strikt noodzakelijk is om alles zo goed mogelijk te regelen.

 

 1. Registreren

Bij het registreren en/of inloggen in de Huis van Sarah applicatie verzamelen wij een aantal persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:

 • Naam: zodat we weten dat het account écht voor jou is en niet voor iemand die gewoon op de deur staat te bonken.
 • Emailadres: zodat we je kunnen bereiken voor en na jouw bezoek aan het Huis van Sarah.
 • Geboortedatum: zodat wij weten wat de leeftijden zijn van de bezoekers aan het huis van Sarah. Daarnaast is het ook wenselijk voor eventueel vervolg of hulpvraag na jouw bezoek aan het huis van Sarah.
 • Bedrijfsnaam: zodat wij weten wie er vanuit de diverse bedrijven naar Huis van Sarah komen. Deze informatie kunnen we nadien gebruiken om opvolging te geven aan je Huis van Sarah bezoek. Daarnaast kan jij het ook delen met andere bezoekers van Huis van Sarah.
 1. Het versturen van pushmeldingen

Voor het versturen van pushmeldingen hebben we jouw gegevens nodig, zodat wij enkel naar hen een bericht sturen waarvoor het ook bedoeld is.

 

 1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App via het contactformulier van de app.

In dit formulier worden echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om antwoord te kunnen geven of contact met je op te nemen.

 

 1. De Huis van Sarah applicatie van TheaterMakers Radio Kootwijk verzamelt jouw gegevens om de applicatie te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je applicatiebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming. En gebruikt ter uitvoering van de Huis van Sarah App en om opvolging te geven aan het Huis van Sarah.

 1. Ontvangers

De gegevens die TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

 1. Microsoft Azure – De applicatie en back-up van de applicatie worden gehost bij Microsoft Azure. Gegevens die jij achterlaat op de Huis van Sarah App van TheaterMakers Radio Kootwijk zijn op de servers van Microsoft Azure opgeslagen.
 1. Email host – De e-mailaccounts van TheaterMakers Radio Kootwijk en Huis van Sarah App wordt gehost bij Cloudorb.com. Als jij contact opneemt via de formulieren of via de mail, worden die betreffende de mails opgeslagen op de servers van Cloudorb.com.
 1. SchaapOntwerpers – De Huis van Sarah applicatie is ontworpen door SchaapOntwerpers en kan ook bewerkt worden door SchaapOntwerpers. Er is met deze samenwerkingspartner een overeenkomst gesloten die de vertrouwelijkheid garandeert.
 1. SocialBrothers – De Huis van Sarah applicatie is ontwikkeld door SocialBrothers en kan ook bewerkt worden door SocialBrothers. Er is met deze samenwerkingspartner een overeenkomst gesloten die de vertrouwelijkheid garandeert.
 1. Wij Techniek – De Huis van Sarah applicatie is in opdracht van Wij Techniek ontwikkeld. Als jij contact opneemt via de formulieren of via de mail, wordt jouw vraag mogelijk beantwoord door medewerkers van Wij Techniek.

Derden
Jouw gegevens zullen nooit met derden, die niet betrokken zijn bij Huis van Sarah, gedeeld worden. Onze werknemers zijn daarnaast verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

 1. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

 1. Jouw emailadres, naam, bedrijfsnaam en geboortedatum worden opgeslagen in Microsoft Azure. De opslag van jouw gegevens is niet strikt voor een bepaalde tijd en jij kan je uitschrijven wanneer je wilt door contact op te nemen met info@tmrk.nl.
 1. Op het moment dat je contact opneemt met TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App via mail. Dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en emailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 1. Beveiliging

Als deelnemer aan onze programma’s ben jij het bestaansrecht van TheaterMakers Radio Kootwijk. Voor jou doen we wat we doen. En daarom nemen we jouw privacy heel serieus. Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

 

De persoonsgegevens die door TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

 

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

We werken alleen met topleveranciers die hun gegevensbeveiliging tiptop in orde hebben.

Al onze mensen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. 

 1. Rechten

  1.Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App. Je gegevens omtrent je registratie kan je aanpassen via de daarvoor bestemde knop in je account.

 

 1. Recht op wissen van gegevens.

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

 1. Recht op het indienen van een klacht.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dat kan via deze link.

 

 1. Recht op stop van gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@tmrk.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 1. Verplichte gegevens

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van ondersteuning ten behoeve van het programma Huis van Sarah. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je in de app te kunnen registreren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kan TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App de betreffende ondersteuning niet aanbieden.

TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App behoudt zich het recht op de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van TheaterMakers Radio Kootwijk – Huis van Sarah App te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 1. Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze app gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TheaterMakers Radio Kootwijk. Ook het gebruik van merk- en productnamen van TheaterMakers Radio Kootwijk in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

TheaterMakers Radio Kootwijk hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten en beelden van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

 1. Voorwaarden

TheaterMakers Radio Kootwijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de Huis van Sarah App en/of de aangeboden content.

 

TheaterMakers Radio Kootwijk aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites en mobiele applicaties waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Het is de gebruiker niet toegestaan de mobiele applicatie te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen, uit te schakelen of het gebruik en functioneren van de mobiele applicatie te belemmeren. Commercieel gebruik van gegevens, afkomstig van en/of vertoond in de mobiel applicatie, is niet toegestaan, tenzij hiervoor voorafgaande toestemming is verkregen van TheaterMakers Radio Kootwijk.

 1. Disclaimer

Deze applicatie wordt u gratis aangeboden en aan het gebruik zijn geen abonnementskosten verbonden. Het kan zijn dat uw mobiele operator kosten rekent voor het dataverkeer dat deze applicatie gebruikt.

TheaterMakers Radio Kootwijk stelt de mobiele applicatie met de grootst mogelijke zorg beschikbaar ten behoeve van gebruikers, maar garandeert niet dat deze vrij zal zijn van virussen, noch dat de mobiele applicatie ten alle tijde beschikbaar is en foutloos werkt. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze applicatie wordt besteed, is het mogelijk dat informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. TheaterMakers Radio Kootwijk behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze mobiele applicatie en de tekst van deze pagina op elk moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Deze applicatie is in opdracht van Wij Techniek ontwikkeld door Schaapontwerpers, SocialBrothers en TheaterMakers Radio Kootwijk.

2021, Copyright TheaterMakers Radio Kootwijk, alle rechten voorbehouden.

Huis van Sarah