Prof. dr. Aukje Nauta

TMRK werkt nauw samen met een groep wetenschappers als klankbord en inspiratiebron, samengebracht in het door ons opgerichte Wetenschapshuis o.l.v. prof. dr. Aukje Nauta. Aukje Nauta is psycholoog, spreker en schrijver. Haar jongste boek is ‘Nooit meer doen alsof’. Aan de Universiteit Leiden is ze hoogleraar organisatiepsychologie, een bijzondere leerstoel mogelijk gemaakt door opleidingsinstituut Sioo. Ze vervult twee nevenfuncties in de zorg. Zo is ze lid van de accreditatiecommissie van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg; deze commissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie, waarmee wordt getoetst of zorgbestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen. Ook is ze ambassadeur van het Actie Leer Netwerk in Zorg en Welzijn, rondom de thema’s Beperken Uitstroom, Loopbaanontwikkeling en Employability. Tot 2022 was ze partner van Factor Vijf Organisatieontwikkeling. Werkte bij TNO en Randstad, was vier jaar lang kroonlid van de SER en tevens vier jaar lid Raad van Toezicht ING Bank Nederland.