De Nationale Politie & Rauw

Ervaring
Nathalie Smeets VIK TheaterMakers Radio Kootwijk Rauw
Door
TheaterMakers Radio Kootwijk
Datum
22 mei 2019
Tags
Deel

Nathalie Smeets (VIK Korpsstaf) vertelt over de impact van theatervoorstelling Rauw op de Nationale Politie.

Theatervoorstelling Rauw reflecteert op de menselijke kant van het politiewerk. Rauw is ontwikkeld in opdracht van en in co-productie met VIK korpsstaf Nationale Politie. Onze acteurs en regisseur hebben als voorbereiding diensten meegedraaid en politiemedewerkers geïnterviewd van allerlei onderdelen van de politie: vanuit blauw, grijs, PDC tot de staf. In 2018 worden – wegens de grote belangstelling- in totaal negentig voorstellingen gehouden. Meer dan tienduizend politiemedewerkers hebben aan het eind van het jaar Rauw gezien en besproken. De voorstelling was aanleiding om ook met bestuurders en beleidsmakers een open gesprek te voeren over de rauwe kanten van het vak.

Nathalie Smeets van de Nationale Politie heeft op 18 april 2019 de Ien Dales Integriteitsaward 2019 in ontvangst mogen nemen. In haar voormalige functie als Hoofd Veiligheid, Integriteit en Klachten heeft Smeets op verschillende manieren een voortrekkersrol vervuld in de bevordering van de integriteit binnen de politieorganisatie. Haar initiatief voor de theatervoorstelling Rauw over integriteit heeft al 12.000 politiemedewerkers getrokken. De award is uitgereikt op het congres ‘Integriteit 2025: de nieuwe vraagstukken’ van de Ien Dales Leerstoel bij het CAOP.

Rauw, de theatervoorstelling van TheaterMakers Radio Kootwijk in opdracht van en in co-productie met VIK / korpsstaf Nationale Politie.